Covid-19 tiếp tục là bệnh truyền nhiễm nhóm A

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, từng bước giảm các biện pháp phòng, chống dịch, nhưng sẽ áp dụng linh hoạt, phù hợp một số biện pháp đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Theo bộ y tế, để đưa Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B phải căn cứ vào diễn biến của dịch. Khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, người bệnh Covid-19 không được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí điều trị, mà người dân phải trả tiền hoặc hưởng BHYT như khám chữa bệnh thông thường. Vì vậy, khi chuyển sang nhóm B cần phải căn cứ vào việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là người nghèo, người dễ bị tổn thương.