• 1681 lượt xem
  • 07:42 05/07/2023
  • Kinh tế

CPI cả năm trong tầm kiểm soát

Tổng cầu yếu, cung tiền tăng chậm, lãi suất cao, tỷ giá ổn định là các nhân tố trọng yếu kiềm chế lạm phát 6 tháng đầu năm 2023. Mặc dù vậy, vẫn còn những thách thức đặt ra cho công tác quản lý, điều hành giá và kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm 2023. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia tại hội thảo "Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023" diễn ra sáng ngày 4/7.

Theo Cục Quản lý giá, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tương đối thấp trong điều kiện lạm phát ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn cao và giá cả nhiều mặt hàng như nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của nền sản xuất tăng cao. Giả định tốc độ này tiếp tục được duy trì trong 6 tháng cuối năm, một số chuyên gia cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% đã được Quốc hội phê duyệt là hoàn toàn đạt được.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý đến CPI cả năm 2023 còn phụ thuộc vào thời điểm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh giá các mặt hàng của các bộ ngành. Các mặt hàng đầu vào của xã hội cần quản lý một cách chặt chẽ tránh những điều hành đột biến không có lợi cho thị trường và giá cả chung.

Việc chủ động sớm các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý cũng tránh dồn vào các tháng cuối năm, hoặc dồn vào cùng một thời điểm, hạn chế tác động cộng hưởng, giảm bớt áp lực cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát các năm tiếp theo. Đồng thời, trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua Luật giá (Sửa đổi), cần sớm ban hành Nghị định về quản lý và điều chỉnh về giá để có hành lang quản lý, thích ứng thực tiễn trong thời gian tới. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!