CPI tháng 11 tăng 0,25%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 2 nhóm hàng giảm giá, riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động. Các yếu tố làm tăng CPI trong 11 tháng gồm chỉ số giá nhóm vé máy bay, chỉ số giá nhóm giáo dục, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chỉ số giá nhóm lương thực, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt.... /. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam