Croatia bầu cử Quốc hội

Croatia hôm qua đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử để bầu ra các thành viên mới của Quốc hội gồm 151 ghế cho 4 năm tiếp theo.

Đây được xem là cuộc tổng tuyển cử có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của quốc gia này. Khoảng 3,7 triệu cử tri sẽ lựa chọn giữa hơn 2.000 ứng cử viên. Theo các cuộc khảo sát, Đảng Trung hữu cầm quyền, Liên minh Dân chủ Croatia dự kiến chiếm 60 ghế trong 151 ghế Quốc hội, nhiều hơn bất kỳ đảng nào khác tuy nhiên không đủ để chiếm đa số hoàn toàn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam