Cử tri Côn Đảo mong chất lượng dịch vụ viễn thông tốt hơn

Sáng 13/5, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có buổi tiếp xúc với trên 250 cử tri huyện Côn Đảo.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Côn Đảo đề nghị chính phủ sớm ban hành các chính sách đặc thù để Côn Đảo phát triển xứng tầm; quan tâm xem xét các dự án liên quan đến thu hồi, chuyển đổi đất rừng nhằm tạo điều kiện xây dựng nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo; tăng cường phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại. 

Cử tri đề nghị có giải pháp hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường bền vững cho Côn Đảo; sớm triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư hạ tầng lưới điện, mạng viễn thông, cấp nước sinh hoạt; tăng mức trợ cấp ưu đãi cho công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Côn Đảo…

Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp thu, giải trình. Riêng đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải đáp. Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng các đại Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng các phần quà cho cựu tù chính trị Côn Đảo và gia đình khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện : Linh Có Anh Tuấn