Cử tri đề nghị hoán đổi số năm đóng BHXH để người lao động có thể nghỉ hưu sớm

Theo dõi phiên thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, cử tri thống nhất cao với các nội dung được đưa ra tại Nghị trường. Tuy nhiên, cử tri vẫn còn băn khoăn với những vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người lao động, đặc biệt là chế độ lương hưu và quy định rút bảo hiểm xã hội một lần. Ghi nhận của phóng viên THQHVN về ý kiến một số cử tri.

Về quy định rút bảo hiểm xã hội một lần, cử tri cho rằng không nên rút hoặc rút 50%, vì điều này sẽ chỉ tạm thời giải quyết được những khó khăn trước mắt.

Từ thực tế cho thấy, nhiều công nhân đi làm khi tuổi đời còn rất trẻ, đã thừa năm đóng BHXH để được hưởng 75% nhưng lại thiếu tuổi nghỉ hưu, cử tri đề xuất hoán đổi năm đóng BHXH thừa cho số năm còn thiếu để người lao động có thể nghỉ hưu sớm.

Về việc Dự thảo Luật đã mở rộng đối tượng tham gia BHXH, cử tri cho rằng đây là một chính sách hết sức nhân văn, giúp gia tăng người tham gia BHXH.

Về giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để người tham gia được hưởng lương hưu từ 20 xuống 15 năm. Cử tri cho rằng đây là một chính sách phù hợp với thực tế, tạo cơ hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc quá trình đóng không liên tục. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến -

Mỹ Hạnh -

Lê Giang