Cử tri Hà Nội kiến nghị bảo đảm tiến độ dự án vành đai 4

Tại buổi làm việc sáng 17/5 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, nhiều nội dung đã được cử tri kiến nghị tới Quốc hội, trong đó có việc triển khai xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội.

Cử tri và nhân dân thủ đô đồng thuận với chủ trương của Đảng, Quốc hội về việc thực hiện các dự án trọng điểm của cả nước, trong đó có triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, việc tái định cư gặp khó khăn trong quá trình xác định nguồn gốc đất, định giá thu hồi và giá đất tái định cư. Đề nghị Quốc hội tổ chức giám sát chặt chẽ để tránh việc phát sinh tiêu cực, lãng phí; có sự phối hợp đồng bộ đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

 UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Đoàn ĐBQH thành phố báo cáo Quốc hội điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 56/2022 của Quốc hội để giải quyết khó khăn, vướng mắc khi áp dụng cơ chế chính sách về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; điều chỉnh các dự án thành phần; lựa chọn Nhà đầu tư dự án thành phần 3 (dự án PPP). 

Khắc Phục -

Cao Hoàng