Cử tri hỏi - Đại biểu trả lời |Số 5|: Gỡ bất cập trong thi hành án

Thi hành án dân sự được xem là khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa những phán quyết của Tòa án nhân dân vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình áp dụng Luật Thi hành án dân sự đến nay đã xuất hiện nhiều vướng mắc, bất cập cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với bối cảnh và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay. Chính từ những bất cập này dẫn đến tình trạng tồn đọng các vụ việc phải thi hành án là một thực tế mà nhiều cơ quan thi hành án đang vấp phải.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam