Cử tri kiến nghị cần tăng cường số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, sáng 16/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Dương.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Sau khi nghe đại diện đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, cử tri thành phố Hải Dương đánh giá cao thành công kỳ họp. Cử tri cho rằng các vấn đề, quyết sách được bàn thảo tại nghị trường là những vấn đề nóng, kịp thời, đáp ứng mong mỏi nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Quốc hội, cử tri kiến nghị tiếp tục tăng cường số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, vì đây là là những người làm việc trực tiếp ở cơ sở, gắn với thực tiễn, với cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Những dự án luật, Nghị quyết được thông qua đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, trong hoạt động giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong đó, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xét xử trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Qua đó, nâng cao tối đa hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đất nước để phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện : Hoàng Hương Tùng Dương