Cử tri kỳ vọng những bất cập còn tồn tại trong xã hội sẽ được khắc phục và điều chỉnh bởi quyết sách của Quốc hội

Sau ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, cử tri và nhân dân phấn khởi bày tỏ niềm vui về chỉ số tăng trưởng kinh tế của đất nước cùng những chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kỳ vọng những bất cập còn tồn tại trong xã hội sẽ được khắc phục và được điều chỉnh bởi chính những quyết sách của Quốc hội, đặc biệt là việc thông qua và cho ý kiến nhiều luật quan trọng có nhiều tác động đến đời sống của cử tri. Phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được một số ý kiến của cử tri.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!