Cử tri là thẩm phán, chuyên gia luật nêu ý kiến về Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi)

Liên quan đến Luật Tổ chức Toà án nhân dân được Quốc hội thảo luận sáng 28/5, nhiều cử tri là các chuyên gia về Luật, và thẩm phán của Toà án nhân dân tại một số địa phương ghi nhận sự thay đổi tích cực của dự thảo Luật này. Đồng thời, cử tri cũng đã bày tỏ một số mong muốn thay đổi để hoàn thiện Luật. Tổng hợp của nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam