Cử tri muốn các tư lệnh ngành trả lời thẳng vào vấn đề chất vấn

Ngày đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Bộ lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, vấn đề việc làm, an sinh xã hội, đào tạo nghề…đã nhận được hàng loạt câu hỏi chất vấn. Bên ngoài hội trưởng, cử tri mong muốn các vị Tư lệnh ngành trả lớn thẳng, rõ vào vấn đề với những giải pháp cụ thể và khả thi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!