Cử tri Sơn La kiến nghị chuyển nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023

Kiến nghị chuyển nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023 là đề nghị của cử tri huyện Sốp Cộp tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhằm chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội thứ XV tới.

Tại hội nghị, cử tri xã Nậm Lạnh huyện biên giới Sốp Cộp kiến nghị một số vấn đề như: sớm làm thủ tục cấp đất cho bản Cang Kéo, bản Pá Vai để nhân dân ổn định sản xuất; tu sửa đường giao thông từ huyện Sốp Cộp vào trung tâm xã, do nhiều đoạn đường đã hư hỏng, xuống cấp; đầu tư phủ sóng điện thoại đối với các bản vùng cao trên địa bàn…
 
Cử tri cũng cho rằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm ( quý 3 mới nhận được), chưa có hướng dẫn quy định cụ thể nội dung, đối tượng, định mức hỗ trợ nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chương trình; đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành TƯ cho phép chuyển nguồn sang năm 2023 đối với nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư năm 2022 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời, tổng hợp gửi đến Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện : Thúy Hà