Cử tri tin tưởng Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng

Sáng 20/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi khi Đảng, Nhà nước tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, “nói đi đôi với làm”, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chỉ xử lý kịp thời, nghiêm minh, có lý, có tình đối với người vi phạm mà còn thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, cử tri nhân dân vui mừng phấn khởi vì Luật Đất Đai( sửa đổi) vừa được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam cũng kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất; có các giải pháp đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân ở một số vùng khó khăn; nghiên cứu giải quyết thỏa đáng tranh chấp nhà chung cư, rà soát các văn bản hướng dẫn, các điều kiện “cần và đủ” để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ 01/7/2024; đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam