Cử tri TPHCM vui mừng khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua

Như vậy Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội bấm nút thông qua, nhiều cử tri bày tỏ niềm vui mừng và kỳ vọng Luật sẽ khắc phục những vướng mắc, bất cập để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Ths VÕ DUY TUYẾN, Giám đốc Điều hành tổ chức sở hữu trí tuệ Việt Mỹ - IPC: “Tôi rất vui mừng khi Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua, nó sẽ phát huy được vai trò tạo ra hành lang pháp lý cho doanh nghiệp trong sáng tạo, xác lập. Luật Sở hữu trí tuệ bổ sung lần này tương đối cụ thể và sát với các yêu cầu thực tế và có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam và từ đó sẽ khai thác được quyền sở hữu trí tuệ và thu hút được nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy được sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.”

Chị LÊ THỊ MỸ THU, Cử tri Quận 1, TPHCM: “Điều mà tôi tâm đắc nhất về việc sửa đổi trong Luật là xử lý hình sự tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà không cần có yêu cầu của bị hại. Khi Luật được áp dụng thì sẽ bảo vệ cho doanh nghiệp và hỗ trợ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.”

Ông NGUYỄN THANH QUANG, Giám đốc Công ty Cổ Phần Sứ Việt Nam: “Khi mà nghe thông tin này thì rất là mừng cho chính bản thân tôi và bản thân các doanh nghiệp. Thực tế ở Việt Nam, sở hữu trí tuệ xưa nay chưa được xem trọng và Luật cũng chưa được chặt chẽ, dẫn đến sở hữu trí tuệ của nhiều cá nhân, tổ chức doanh nghiệp dễ dàng bị sao chép. Khi mà luật sẽ hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc đầu tư về sáng tạo, đầu tư vào chất xám vào các sản phẩm dịch vụ.”

Anh TRẦN MINH GIANG, Chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ: “Tôi rất vui mừng khi cái sửa đổi bổ sung của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua, tạo điều kiện cho chúng tôi rất là lớn trong việc tư vấn xác lập quyền cho các doanh nghiệp và đồng thời cũng giúp bảo vệ tốt nhất cho doanh nghiệp khi đăng ký các sở hữu công nghiệp của mình.”

Thực hiện : Phạm Quyền