Cụm tiêu điểm: Chăn nuôi phát thải 18,5 triệu tấn CO2 mỗi năm

Mỗi năm chăn nuôi phát thải 18,5 triệu tấn CO2 nhưng việc xử lí chất thải chăn nuôi còn chưa hiệu quả. Phát thải khí nhà kính từ chăn nuôi bao gồm 2 nguồn chính: Khí mê tan (CH4) từ dạ cỏ của động vật nhai lại và khí CH4, N2O từ phân động vật. Theo nghiên cứu, các loài động vật nhai lại như trâu, bò, cừu chiếm đến 80% tổng lượng khí thải nhà kính trong chăn nuôi.

Thống kê chỉ ra, lượng phát thải khí mê tan hàng năm từ bò thịt lên tới 245 ngàn tấn, trâu với 138 ngàn tấn và bò sữa là 19 ngàn tấn/năm. Chỉ riêng chăn nuôi bò đã là nguyên nhân tạo ra 62% lượng khí thải nhà kính từ lĩnh vực chăn nuôi.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tính đến tháng 8/2022, cả nước có hơn 13.700 trang trại chăn nuôi quy mô lớn (từ 1000 con trở lên) và khoảng 35.000 cơ sở chăn nuôi quy mô vừa. Tổng lượng chất thải chăn nuôi năm 2022 lên tới 81,8 triệu tấn/năm. Tuy nhiên chỉ khoảng 50% chất thải rắn và 20% chất thải lỏng trên được xử lý trước khi thải ra môi trường. Điều này gây ra những tác động vô cùng nghiêm trọng tới môi trường.

Cùng bàn luận về vấn đề này với ông DƯƠNG TẤT THẮNG, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!