Cụm tin: Bác đề xuất quy định sở hữu chung cư có thời hạn

Bác đề xuất quy định sở hữu chung cư có thời hạn; Thống nhất cần có quy định về bình ổn giá trong dự thảo luật giá (sửa đổi) ... Là những tin có trong cụm tin hôm nay

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Giá (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 21, tháng 3/2023.

ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH SỞ HỮU CHUNG CƯ CÓ THỜI HẠN

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ, có tính khả thi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục di dời cư dân, phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không còn an toàn cho việc sử dụng. Việc này vì mục đích bảo đảm sức khỏe, an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhà chung cư phải di dời để phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

THỐNG NHẤT CẦN CÓ QUY ĐỊNH VỀ BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁ (SỬA ĐỔI)

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Giá (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 21, tháng 3/2023.

Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý thực tiễn, ưu, nhược điểm của từng loại ý kiến để xin ý kiến hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Đồng thời, rà soát để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như thống nhất với các luật khác, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Liên quan đến Quỹ bình ổn giá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần hoàn thiện cơ chế quản lý Quỹ, quy định nguyên tắc, điều kiện thành lập Quỹ, nguồn hình thành Quỹ, thời hạn hoạt động của Quỹ và giao cho Chính phủ quyết định.