WTO: Đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe tâm thần là nhu cầu cấp thiết

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/6 kêu gọi tất cả các nước đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe tâm thần của người dân, nhấn mạnh rằng vấn đề này ngày càng trầm trọng do đại dịch COVID-19.

Theo The Strait Times, "Báo cáo sức khỏe tâm thần trên thế giới” WHO nêu rõ ngay cả trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, trên thế giới đã có gần 1 tỷ người có rối loạn về tinh thần. Trong năm đầu tiên của đại dịch, tỷ lệ trầm cảm và lo lắng tăng 1/4. Theo báo cáo, chỉ 2% ngân sách y tế quốc gia và chưa đến 1% viện trợ y tế quốc tế dành cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần. WHO nhấn mạnh mức chi trên là "rất, rất thấp." Báo cáo của WHO cung cấp cho các quốc gia thông tin về cách đầu tư tốt hơn cho sức khỏe tâm thần.
 

Thực hiện : Vân Hương