Cùng cử tri nhìn lại tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Đã qua tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội 15. Những nội dung như thảo luận về kinh tế-xã hội nhất là liên quan đến bảo hiểm-y tế-giáo dục, các dự án luật sửa đổi, tinh thần-thái độ góp ý-tranh luận tại các phiên thảo luận của Đại biểu Quốc hội.. nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của cử tri.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!