Cùng nhau xử lý thách thức vì một ASEAN không ma túy

Sáng 24/6, tại Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ năm, với chủ đề "Cùng nhau giải quyết thách thức vì một ASEAN không ma túy", do Quốc hội Vương quốc Campuchia chủ trì tổ chức.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các nghị viện thành viên AIPA và các tổ chức quốc tế nhận định, ASEAN hiện đối mặt với nhiều thách thức đối với cam kết về một cộng đồng không có ma túy, với thay đổi trong các hoạt động ma túy bất hợp pháp như mở rộng thị trường ma túy tổng hợp với các vụ bắt giữ kỷ lục, gia tăng kết nối giữa các tổ chức ma túy ở nước ngoài với tội phạm địa phương, buôn bán ma túy trực tuyến ở các quốc gia thành viên ASEAN. 

Đóng góp cho chủ đề Hội nghị, Đoàn ĐBQH Việt Nam cho biết, với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển ma túy với số lượng lớn và cũng là thị trường tiêu thụ lớn. Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến tháng 12/2021, Việt Nam có hơn 205.800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. 

Quốc hội Việt Nam, cùng với Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy; góp phần đẩy mạnh đấu tranh tội phạm về ma túy, nâng cao hiệu quả điều trị nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Bà NGUYỄN THANH CẦM, Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Để làm tốt công tác phòng, chống ma túy cần thực hiện các nội dung sau: Triển khai các nội dung của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn Luật sớm được thi hành và đi vào cuộc sống; Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống, kiếm soát ma túy và dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Đồng thời, có biện pháp thu hút nguồn lực xã hội hóa.”

Bày tỏ quan ngại sâu sắc khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý sẽ diễn biến hết sức phức tạp tại các quốc gia và trong khu vực, Việt Nam tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường hợp tác song phương, khu vực và quốc tế, thông qua chia sẻ thông tin, hợp tác xuyên biên giới, duy trì và mở rộng các dự án/chương trình, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực nhằm đối phó với vấn đề ma túy thế giới và khu vực một cách hiệu quả hơn, đặc biệt trong thời kỳ hậu Covid-19.

Thực hiện : Kim Ngọc Ninh Tùng