Cùng sinh viên thảo luận về bản quyền, về sở hữu trí tuệ

Các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ ngày càng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, ngày 26/4 được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tôn vinh là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Chiều 22/4, Cục Bản quyền tác giả tổ chức tọa đàm “Học sinh, sinh viên với bản quyền trên không gian mạng” để tuyên truyền, bàn luận về vấn đề này với thế hệ trẻ.

Theo các chuyên gia, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của mỗi quốc gia. Sự phát triển của khoa học công nghệ càng đặt ra vấn đề khai thác, sử dụng mới đối với các tác phẩm, cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng. Tuy nhiên, môi trường số cũng đưa ra những thách thức trong việc tự bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của cơ quan quản lý.

Bà PHẠM THỊ KIM OANH, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả: “Hiện các quy định pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số nói riêng và các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan nói chung cơ bản tương thức với cam kết quốc tế, điều ước quốc tế và các thông lệ quốc tế. Tuyên truyền để các bạn trẻ nhận thức và tuân thủ pháp luật là nội dung mà cơ quan quản lý nhà nước phối hợp cùng các cá nhân, tổ chức và toàn xã hội từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.”

Tại buổi tọa đàm, sinh viên, học viên đã được tiếp cận với các quy định pháp luật cụ thể, hạn chế những vi phạm từ những việc nhỏ như: xem phim trả phí, sử dụng sách có bản quyền hợp pháp. Qua buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách lắng nghe và xây dựng, hoàn thiện thể chế, các chương trình hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới./.

Hà Lan