Cuối tháng 8 sẽ xử lý xong các thuê bao sở hữu trên 10 SIM

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng đang thực hiện rà soát thông tin thuê bao là khách hàng cá nhân đứng tên nhiều SIM. Việc xử lý này sẽ thực hiện xong vào cuối tháng 8/2023.

Đến ngày 25/7/2023, các nhà mạng tiếp tục xử lý đối với tệp khách hàng cá nhân. Với sự vào cuộc rất tích cực của các nhà mạng hiện nay, đến ngày 30/8 sẽ giải quyết xong tình trạng sử hữu trên 10 SIM. Với 3 giai đoạn xử lý trong gần 2 năm qua, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng sẽ giảm triệt để được nạn SIM rác, từ đó sẽ ngăn chặn được 1 nguồn chính trong việc phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam -