Cuốn sách tôi chọn: Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới

Cuốn sách “Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới” chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Việt Lâm, do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2021. Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn nhiều chiều và kỹ lưỡng về vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc cùng với những phân tích và đề xuất tham chiếu ở nhiều lĩnh vực của đất nước.

Thạc sĩ CÙ THỊ THÚY LAN - Trưởng ban Sách Quốc tế, NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới nhất là trong tình hình hiện nay khi mà khu vực và thế giới có những biến động hết sức phức tạp. Với Việt Nam thì trong nhiều năm qua thách thức và cơ hội đều đan xen, trong đó thách thức cũng không ít và cơ hội thì cũng  có rất nhiều. Chính vì thế cho nên vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc cũng  được Đảng  và chủ tịch Hồ Chí Minh xem là những vấn đề xuyên suốt trong suốt quá trình hình thành và phát triển của đất nước ta. Nếu như trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, nhiệm vụ của toàn dân tộc lúc đó là bảo vệ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, thời kỳ đổi mới chúng ta phải bước qua nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung để bước vào nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, từng bước hội nhập với quốc tế thì trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ chúng ta lại phải hòa nhập nhưng vẫn giữ  được hồn cốt của dân tộc, vẫn giữ được lợi ích quốc gia cốt lõi của mình, chính vì thế cho nên Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định, việc bảo vệ lợi ích quốc gia- dân tộc trong giai đoạn hiện nay không phải là chúng ta duy trì chủ nghĩa dân tộc vị kỷ hẹp hòi mà chúng ta cần phải hoà nhập, hội nhập với quốc tế nhưng vẫn giữ được những lợi ích cốt lõi của dân tộc mình

Cuốn sách bảo vệ lợi ích quốc gia- dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới do tiến sĩ Nguyễn Việt Lâm chủ biên,  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2021, nội dung của cuốn sách chia làm 2 phần với 4 nội dung nếu như ở phần I của cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những tri thức, kiến thức về bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của các nước trên thế giới, những kinh nghiệm về bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc của một số nước lớn có ảnh hưởng trên bàn cờ quốc tế như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và trong khu vực ASEAN như Indonesia và Singapore thì ở phần II của cuốn sách, các tác giả tập trung viết về cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trải qua các thời kỳ và đặc biệt là chương 4 các tác giả có tham chiếu việc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trong thời đại mới hiện nay ở các lĩnh vực như lợi ích sống còn, chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng. Các lĩnh vực này được nhóm tác giả tham chiếu ở ba góc độ là góc độ toàn cầu, góc độ khu vực và quốc gia, từ đó sẽ giúp cho bạn đọc có thể hiểu được ở mỗi cấp độ đó thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam

Cuốn sách ra đời không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách mà nó cũng là một trong những tài liệu hữu ích đối với các bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, là một trong những cẩm nang giúp các bạn trẻ hiện nay có thêm kiến thức về tình hình thế giới, tình hình trong nước và nhận thức về việc bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, thái độ và trách nhiệm của giới trẻ

Tác giả Nguyễn Việt Lâm không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một người rất thích sách và đam mê viết sách. Anh đã xuất bản không ít những ấn phẩm tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và những ấn phẩn đó, thể hiện sự trăn trở, sự tâm huyết của tác giả đối với những vấn đề lớn của dân tộc hiện nay
 

Hồng Dũng