Cuốn sách tôi chọn: 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

“Chức vụ không tạo nên lãnh đạo mà chính lãnh đạo tạo ra chức vụ”. Thực tế, phẩm chất lãnh đạo luôn tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta nhưng không phải ai cũng có thể phát huy hay vận dụng nó một cách đúng đắn và hiệu quả để có thể trở thành một nhà lãnh đạo thành công, để lại những dấu ấn nổi trội cho cộng đồng, tổ chức.

Chính vì vậy tác giả John C.Maxwell, người luôn nằm trong top đầu nhóm tác giả có các ấn phẩm bán chạy nhất của NewYork Times đã chắp bút nên cuốn sách “21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo”. Cuốn sách nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên khắp thế giới và được tái bản rất nhiều lần trong suốt thời gian qua. 

Chia sẻ của Dịch giả ĐINH VIỆT HÒA:
Cuốn sách “21 nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo” là cuốn sách của tiến sĩ John C.Maxwell, một tác giả nổi tiếng trên thế giới về lãnh đạo.... Tác giả đã chỉ ra rằng ai ai cũng có thể lái được con tàu nếu như có một ai đó vẽ cho hải trình. Vậy hải trình là gì vậy? Đó chính là tầm nhìn, là một bản kế hoạch, một bản chiến lược chuẩn. Nếu như quốc gia có chiến lược chuẩn thì quốc gia đó sẽ thịnh vượng, nếu như một tổ chức có tầm nhìn chuẩn, có chiến lược chuẩn thì tổ chức đó sẽ đi lên. Khi đã có chiến lược chuẩn như vậy thì dù lắp ghép bất kỳ ai vào, tổ chức đó hoàn toàn có thể chạy một cách bình thường....

21 chương trong cuốn sách chính là 21 thực thể cụ thể, 21 nguyên tắc mà bất kỳ một nhà lãnh đạo nào muốn thành công đều phải trải qua. Yếu tố phát triển con người là một yếu tố mang tầm quyết định của một nhà lãnh đạo. Chính vì vậy tiến sĩ John C.Maxwell đã chỉ ra rằng, con người là tài sản quý giá nhất mà một nhà lãnh đạo có. Nhưng xa hơn, thành công của một nhà lãnh đạo không được định giá bởi những gì anh ta đi về phía trước, mà được định giá bởi những gì anh ấy để lại phía sau. Một trong những nguyên tắc của lãnh đạo chính là một nhà lãnh đạo phát triển, một nhà lãnh đạo thịnh vượng phải là một nhà lãnh đạo để lại di sản.

Tiến sĩ John C.Maxwell sinh năm 1947 và ông là tác giả của hàng trăm đầu sách ví dụ như cuốn Phát triển kỹ năng lãnh đạo, cuốn 21 nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo. Việt Nam của chúng ta đã được xuất bản và dịch ra rất nhiều cuốn sách của ông trong 10 năm trở lại đây.

Thông qua quyển sách này, người Việt Nam có thể học được những bài học rất kinh điển và hãy dựa vào 21 nguyên tắc mà tác giả chỉ ra đó để làm việc, thực hiện theo trình tự của các nguyên tắc sẽ giúp cho nhà lãnh đạo có thể nâng tầm ảnh hưởng của mình và đưa tổ chức của chúng ta phát triển.

Như Quỳnh