Cuốn sách tôi chọn: Cổ học tinh hoa

Với tấm lòng mong muốn giữ gìn những gì gọi là hồn cốt của dân tộc, cáchđây gần 100 năm, có hai vị học giả đã lưu lại những câu chuyện quý để chúng ta soi mình và nhìn đời sáng suốt hơn và đúc kết vào cuốn sách “Cổ học tinh hoa” của hai tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân.

“Cổ học tinh hoa” là cuốn sách của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân đồng tác giả. Khi nhắc đến tên cuốn sách này thì sẽ có rất nhiều bạn trẻ nghĩ rằng đây là một cuốn sách tinh hoa văn hóa của người xưa, chứa đựng rất nhiều tầng triết lý sâu sắc mà có thể rất khó tiếp nhận với các độc giả hiện nay. Tuy nhiên, có những sự ngạc nhiên bất ngờ bởi đây là một cuốn sách giống như một cuốn truyện rất thú vị và hấp dẫn.

Tuy nhiên cuốn truyện này không phải kể về những câu chuyện đời thường dung dị về các nhân vật mà đó là những câu chuyện xoay quanh các nhân vật vĩ đại, các nhà triết học, các nhà tư tưởng của Trung Hoa cổ - nền văn hóa rất gần gũi với nền học vấn mà ông cha ta từ xưa đã theo đuổi.

Trong cuốn sách này các tác giả đã chia sẻ 250 mẩu chuyện khác nhau, ngoài những chuyện về đời thường, về cách đối nhân xử thế, về quan hệ trong cuộc sống thì tác giả còn lựa chọn rất nhiều những câu chuyện khác nhau về đạo làm vua, đạo làm bề tôi, đạo làm con,… Những câu chuyện này không chỉ phù hợp với một đối tượng độc giả riêng biệt nào mà sẽ phù hợp với rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Các bạn trẻ đọc cũng tốt, người lớn đọc cũng phù hợp, lao động bình dân hay những người trí thức thì cũng đều phù hợp.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam