Cuốn sách tôi chọn: "Dẫn dắt sự thay đổi" - gợi ý về sự đổi mới doanh nghiệp cho nhà quản lý

Cuốn sách ”Dẫn dắt sự thay đổi” này sẽ như một kim chỉ nam giúp các nhà lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thành công công cuộc thay đổi và bứt phá trước những khó khăn và thách thức của thời đại, vững vàng phát triển trong tương lai.

Vào thời điểm những khái niệm về khủng hoảng, suy thoái được đề cập sôi nổi nhất, những vấn đề phục hồi, suy thoái kinh tế được các cơ quan truyền thông nhắc đến nhiều nhất thì các doanh nhân cũng đặt ra câu hỏi phải thay đổi doanh nghiệp của mình như thế nào? Câu hỏi đặt ra không chỉ là doanh nghiệp sẽ đi đến đâu mà quan trọng hơn là làm thế nào để đi đến đích. 

Ông NGUYỄN CẢNH BÌNH - Chủ tịch HĐQT Alpha Books: “Về sự thay đổi của tổ chức, doanh nghiệp quả thực đã có nhiều phương pháp đã giới thiệu, trình bày ở  trên các cuốn sách. Tuy nhiên sự khác biệt chính đối với ”Dẫn dắt sự thay đổi” đó chính là tính hệ thống. Lần đầu tiên có một tác phẩm được coi  là toàn diện đến vậy. Khi đưa ra mọi yếu tố, bước đi, khía cạnh để mang lại sự thay đổi thành công trong tổ chức”. 

Tính thực tiễn của cuốn sách này rất cao.... Cuốn sách này được dựa trên những nghiên cứu, phân tích các trường hợp của các doanh nghiệp ở Mỹ. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức có một kinh nghiệm, hướng  đi khác nhau, nhưng ông tìm thấy điểm chung giữa các tổ chức này và cụ thể hóa nó thành các bước đi để giúp những người điều hành doanh nghiệp, tổ chức có một lộ trình, kịch bản, chương trình hành động rõ ràng và hiệu quả.

Thực ra chúng tôi đã xuất bản cuốn sách này khá lâu, cuốn sách được dịch từ năm 2005. Khi đó các khái niệm đưa ra còn khá mới mẻ và mình chưa đủ ở một tầm vóc, vì thế mà mình có thể lĩnh hội và thực thi được nó. Gần đây những thách thức  đối với doanh nghiệp chúng tôi lớn lao hơn,chúng tôi phải  tìm ra con đường cho sự thay đổi của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy được truyền cảm hứng, được dẫn dắt, hỗ trợ bởi P.Kotter...  Bản thân Alpha cũng là một tổ chức đang phải thay đổi, chúng tôi đang phải vật lộn với sự thay đổi này trong vài năm qua, liệu mình có thể biến chuyển từ một đơn vị nhỏ bé thành một đơn vị xuất bản lớn. Cùng với đó là công cuộc chuyển đổi số diễn ra ở gần như tất cả các khía cạnh.  Bản thân tôi cũng gặp nhiều thất bại trong quá trình thay đổi và hình dung ra sự phát triển các tổ chức mới như thế nào. Đối với mỗi giai đoạn đều có một bước thay đổi chứ không tổ chức nào có thể đứng yên mãi được.

Sự thay đổi đối với tổ chức nào trong đất nước cũng là một thách thức lớn đối với quốc gia, cộng đồng dù ở bất cứ nước nào chứ không chỉ ở Việt Nam. Tại Việt Nam sự thay đổi chúng ta đang đối mặt rất lớn,  cơ hội mang lại đối với Việt Nam rất lớn, nhưng để thích ứng được với những thách thức của thời đại cũng như của quá trình toàn cầu hóa thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Vậy thay đổi như thế nào? 

Chúng tôi cũng nhìn thấy các doanh nghiệp đang vật lộn, nỗ lực tìm   kiếm hành trình trong việc đổi mới chính mình, nếu k thay đổi được tổ chức, ta không mở rộng được thị trường, không đạt được những mục tiêu mà ta mong muốn. Một cái áo cũ, khuôn khổ cũ không thể thích ứng để mang lại những thành công mới. Chúng tôi tin rằng cuốn sách cũng mang lại những bài học hữu ích đối với những doanh nghiệp đang nỗ lực đổi mới hiện nay.

Ngay đầu tiên cuốn sách đã nói luôn là cần phải hình dung được tính cấp bách, cấp thiết.....  người lãnh đạo nhìn nhận được cơ hội mới, nhìn nhận được áp lực từ bên ngoài nhưng phải giúp đồng nghiệp, đội ngũ quản lý của mình hiểu được áp lực, hiểu được thách thức của thời đại đó. Mình cứ nghĩ mọi người hiểu được tính cấp bách trong quá trình đổi mới, nhưng thực ra không phải, nếu chúng ta không tạo ra được tính cấp bách, cấp thiết và tìm ra được một động lực cho những người đồng nghiệp thì rất khó có thể thành công được. Nguyên tắc thứ hai là thiết lập một đội nhóm, một ekip đặc biệt. Sự dẫn dắt,thay đổi chỉ đi lên từ người dẫn đầu. Cái tinh thần, phương pháp, hướng đi đó chưa được diễn giải đầy đủ cho mọi người, chưa được sự đồng thuận và hình thành dần một ekip dẫn dắt sự thay đổi. Hai yếu tố đấy là căn bản nhất để mang lại sự thành công cho bất cứ tổ chức nào.

quảng cáo