Cuốn sách tôi chọn: Di sản văn hóa tiêu biểu huyện An Dương - Tôn vinh những viên ngọc quý quốc gia

Cuốn “Di sản văn hóa tiêu biểu huyện An Dương” được coi là một công trình khoa học, trong đó quảng bá, tôn vinh những viên ngọc quý, bao gồm 13 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 36 di tích xếp hạng cấp thành phố, 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 7 làng nghề, cùng nhiều lễ hội truyền thống khác… Trong số đó có nhiều di sản độc đáo, không chỉ của riêng huyện An Dương, mà là di sản chung của thành phố Hải Phòng và của quốc gia.

Cuốn sách được đánh giá là nguồn tư liệu quý, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ hoặc đội ngũ cán bộ văn hóa; qua đógóp phần nâng cao nhận thức, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu quê hương đất nước, truyền thống hiếu học, tinh thần lao động sáng tạo, cùng những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan -

Quỳnh Anh -

Lê Giang