Cuốn sách tôi chọn: Lãng đãng Hồ Tây

Hồ Tây - bên cạnh mặt huyền thoại và lịch sử còn có một gương mặt khác hấp dẫn hơn nhiều: đó là thi văn. Và Hồ Tây cũng đầy hấp dẫn với nhà văn Đào Ngọc Du. Cuốn sách “Lãng đãng Tây Hồ” đã được tái bản tới lần thứ 4. Một cuốn sách viết về Hồ Tây với dày đặc những chi tiết, số liệu cụ thể về văn hóa và đời sống của các làng nghề quanh Hồ Tây từ trong lịch sử đến hiện tại! Viết bút ký bằng trách nhiệm và sự tìm tòi công phu, ấy là cách làm đã thành nguyên tắc sáng tác của Đào Ngọc Du. Hy vọng qua chia sẻ của đạo diễn Nghiêm Nhan, quý vị sẽ thấy một gương mặt khác lạ của Hồ Tây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Việt Hòa