Cuốn sách tôi chọn: "Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui"

Với 20 năm trăn trở về quản trị doanh nghiệp, Jurgen Appelo đã đúc rút để cho ra đời cuốn sách “Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui”, cuốn sách chỉ cho chúng ta cách tạo dựng một doanh nghiệp, một tổ chức hạnh phúc hơn thông qua các phương pháp thực hành hiệu quả. Tập trung vào quản trị con người từ quan niệm sức mạnh của một tập thể thống nhất sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Ông MAI XUÂN ĐẠT - Giám đốc VNOKRs: Đây là một cuốn sách rất đặc biệt, tuy nhiên ở Việt Nam có vẻ không nhiều người biết đến nó. Bản thân mình khi đọc cuốn sách “Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui” cũng không biết rằng nó nổi tiếng đâu, mình vô tình đọc được thôi nhưng trong quá trình đọc mình mới biết rằng trên thế giới có cả những cộng đồng liên quan đến cuốn sách này. Cuốn sách nói về việc làm thế nào để tạo dựng một doanh nghiệp hạnh phúc theo những phương pháp quản trị mà tác giả đặt tên là 3.0. Tác giả chỉ cho những nhà lãnh đạo việc tạo dựng một môi trường giúp mọi người làm việc có động lực, vui vẻ là thiên chức của nhà lãnh đạo và ông ta đã hướng dẫn những cách làm rất đơn giản. Đọc cuốn này có 13 chương và đọc đến chương nào là mình có thể áp dụng ngay tại doanh nghiệp ở chương đó và tạo ra sự thay đổi. Khi chỉ đọc lướt qua, chúng ta sẽ nghĩ là tác giả đang đưa ra những gợi ý về trò chơi, hoặc những phương pháp thực hành rất đơn giản nhưng nếu đọc dưới góc độ của một người tìm hiểu việc quản trị sẽ thấy để viết ra cuốn này cần một nguồn kiến thức gấp 100 lần như thế này. Tác giả viết đơn giản nhưng nội hàm của cuốn sách chứa đựng rất nhiều nguyên lý trong quản trị nói chung cũng như trong vấn đề đối xử với nhân viên nói riêng. Mọi thứ đều dựa trên khoa học về quản trị chứ không phải là chiêm nghiệm của cá nhân và chính vì vậy mà nó có sức nặng.

Tác giả được coi là một trong số ít những nhà tiên phong trong việc quản trị học hiện nay. Chủ yếu những phương pháp của ông khó ở chỗ mình có làm hay không còn nếu làm thì sẽ thành công. Ông ấy nói rằng phần thưởng đối với con người là quan trọng nhưng cách chúng ta trao thưởng chưa được đúng và trong cuốn sách, ông ấy đã đưa ra sáu cách để chúng ta có thể trao thưởng cho nhau. Sau khi đọc từng chương thì ở cuối chương bao giờ tác giả cũng có 10 đến 15 lưu ý về thực hành được ông tóm tắt lại.

Có cả một cộng đồng những người theo đuổi những tư tưởng này. Ví dụ như ở Việt Nam thì bản thân mình cũng sẽ là một trong những người theo đuổi và mình cũng truyền cảm hứng từ quyển sách này đến với cộng đồng mà mình đang có ảnh hưởng. Khi mình đọc là mình biết ngay đây chính là một trong số ít những quyển sách gối đầu giường của mình và mình đã phải đọc lại vài chục lần. Bởi vì trong này có rất nhiều nguyên lý về quản trị, còn nếu thực hành thì là một cái là xong nhưng hiểu sâu thì phải đọc vài chục lần."
 

Hải Linh