• 1178 lượt xem
  • 14:51 03/10/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: Nguyễn Văn Huyên - Bản giao hưởng văn hóa

Chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu cùng khán giả cuốn “Nguyễn Văn Huyên - Bản giao hưởng văn hóa”, qua phần chia sẻ của tác giả Nguyễn Thụy Kha và Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy, con trai của vị Giáo sư khả kính.

Giáo sư Nguyễn Văn Huyên là một nhà sử học, nhà dân tộc học, Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa V. Không chỉ nổi bật trong vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, với những đóng góp quan trọng và quyết định trong quá trình xây dựng nền giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông còn là một nhà văn hóa lớn, một trong những người đặt nền móng về nghiên cứu văn hóa, văn minh Việt Nam. Ông đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu cùng khán giả cuốn “Nguyễn Văn Huyên - Bản giao hưởng văn hóa”, qua phần chia sẻ của tác giả Nguyễn Thụy Kha và Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy, con trai của vị Giáo sư khả kính. 

Thiện Đoan