Cuốn sách tôi chọn: "Nhà văn và chữ tình gửi lại” - tình cảm và vẻ đẹp của các nhà văn, văn nghệ sĩ

Nhà văn Trình Quang Phú là vốn là một nhà báo chiến trường. Ông có nhiều trải nghiệm sâu sắc và phong phú với cuộc sống và bạn văn. Chính cái nhìn sắc sảo của một nhà báo và sự tinh tế của một nhà văn đã tạo nên một Trình Quang Phú đặc sắc trong tập sách “Nhà văn và chữ tình gửi lại”.

Sách do NBX Hội Nhà văn ấn hành. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với sách quí này qua sự chia sẻ của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Thực hiện : Hạnh Thủy