• 1,097 lượt xem
  • 07:53 13/05/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: "Nữ quyền cho tất cả mọi người" - cuốn sách bách khoa mà giản dị về nữ quyền

Đấu tranh cho nữ quyền không phải hiểu đơn giản là nữ giới đấu tranh chống lại nam giới mà chính là cuộc đấu tranh chính trị xã hội nhằm chống lại những định kiến về giới. Đọc cuốn sách "Nữ quyền cho tất cả mọi người” của tác giả, giáo sư, nhà nữ quyền Bell Hooks chúng ta dễ dàng trả lời câu hỏi “ Nữ quyền giành cho ai?”. "Vâng, nữ quyền cho tất cả mọi người”!

Bà KHÚC THỊ HOA PHƯỢNG – Giám đốc NXB Phụ nữ Việt Nam: “Nữ quyền cho tất cả mọi người" là một tác phẩm có lẽ là được tác giả Bell Hooks viết để phổ biến kiến thức về nữ quyền cho quảng đại bạn đọc. Tôi nghĩ rằng, đây là một cuốn sách viết về nữ quyền được diễn giải một cách giản dị và dễ hiểu nhất giành cho độc giả ở mọi lứa tuổi.

Trong cuốn sách này, bà hệ thống lại toàn bộ các khái niệm cơ bản về nữ quyền, ví dụ như định nghĩa nữ quyền. Nữ quyền - bà định nghĩa rất đơn giản - nó là một phong trào chính trị xã hội nhằm chống lại định kiến về giới, áp bức và bóc lột giới. Như vậy, chúng ta thấy định nghĩa rất khác với những cách hiểu, nghĩ về nữ quyền một cách đơn giản là nữ quyền chống lại nam quyền. 

Với cách giải thích của Bell Hooks, nữ quyền chính là chống lại những bất bình đẳng giới ở cả nam và nữ. Nó là một phong trào chính trị xã hội mà thế giới đang tiến hành, không chỉ duy nhất dành cho tự nữ giới đấu tranh cho nữ quyền của mình, mà còn cả nam giới ủng hộ cho đấu tranh nữ quyền để tiến tới một mục tiêu nói chung là quyền con người.

Những khái niệm như thân thể của ta thì ta có quyền làm chủ, hay là phụ nữ với chính trị, phụ nữ với việc làm, rồi nữ quyền gắn với tâm linh… là những điều mà Bell Hooks rất quan tâm. Nó (phong trào nữ quyền - PV) không chỉ là một phong trào về chính trị và văn hóa mà còn mang lại một đời sống tinh thần cho người phụ nữ, để người phụ nữ biết được cái giá trị của mình, không phải là một cá nhân sống trong cộng đồng mà hơn thế nữa cá nhân đó sẽ làm gì cho cộng đồng. Tôi nghĩ đó là cái điểm đặc biệt mà "Nữ quyền cho tất cả mọi người" của tác giả Bell Hooks đã làm được.

Đây là một tác giả mà tôi cho rằng rất có uy tín trong giới nghiên cứu. Bà cũng dùng cả cuộc đời của mình để thực hành nữ quyền theo quan điểm của bà. Đó là nữ quyền phải gắn với chính trị, gắn với phong trào đấu tranh của xã hội, gắn với sự hành động, thống nhất và kiên trì, từ đầu đến cuối một quan điểm mà không bị tác động bởi những cái lệch chuẩn, sai lệch. Những điều Bell Hooks đã thực hành trong cả cuộc đời của mình và trước khi mất bà vẫn còn trăn trở nhằm giúp mọi người hiểu đúng về nữ quyền và phong trào nữ quyền thì cần phải kiên trì thực hiện, phải đi gõ từng nhà, gõ từng người để giải thích cho đúng.

Thực hiện : Anh Thư Như Huỳnh Ngọc Tuấn

quảng cáo