Cuốn sách tôi chọn: Ôn lại phong tục Việt xưa trong "Gia lễ chỉ nam"

"Gia lễ chỉ nam" tổng hợp nghi thức trong phong tục cổ truyền gia lễ (tức tục tang lễ, ma chay của người Việt Nam), dẫn giải rõ ràng về cách áp dụng ngày giờ cũng như những điểm xung hợp liên quan đến kẻ sống và người khuất theo quan niệm của người xưa.

“Gia lễ chỉ nam” là một cuốn sách về phong tục tập quán của Việt Nam ... Đây là một tác phẩm của học giả Nguyễn Tử Siêu ông là một học giả nằm ở ranh giới giao thoa giữa Đông và Tây, vừa chịu ảnh hưởng của Hán học nhưng cũng chịu ảnh hưởng của giai đoạn Việt Nam hội nhập với thế giới với sự ảnh hưởng của văn hóa phương tây. Trong cuốn “Gia lễ chỉ nam” học giả Nguyễn Tử Siêu không chỉ nói về những tiêu chí, những tiêu chuẩn mà bất kỳ người Việt nào cũng cần phải biết về ... phong tục ... của người Việt mà trong đó ông cũng nhấn mạnh về việc người Việt hiện đại trong thời đại của ông thì cần hiểu đâu là hủ tục, đâu là những nét văn hóa truyền thống cần phải gìn giữ như là vốn quý của cha ông. Đây là hai đặc điểm mà đến bây giờ nó vẫn còn nguyên giá trị.
 
Trong cuốn sách này tác giả không chỉ nêu về những nét đẹp, những nghi thức mà người Việt cần lưu giữ mà ông cũng đề cập đến những khía cạnh được gọi là hủ tục mà người Việt trong thế hệ của ông và cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy đúng trong thời đại hiện tại. Ông nói rất rõ về tục tảo hôn, kết hôn sớm; việc này khiến cho người con trai, người con gái chưa được sự chuẩn bị về mặt vật chất thì họ có thể chán ghét nhau, có thể bỏ nhau mà như bây giờ thì ngôn ngữ của chúng ta gọi là ly dị sớm và còn rất nhiều những hủ tục mà nên thay đổi.
 
Mời quý vị theo dõi chương trình!