Cuốn sách tôi chọn: Phan Huy Lê di cảo - Nhận thức lịch sử Việt Nam

Cố GS. Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê vẫn luôn được nhiều thế hệ các nhà văn hoá, lịch sử Việt Nam tôn trọng như một nhân cách lớn và sự nghiệp lớn, được xem như biểu tượng của giới sử học Việt Nam thời hiện đại. Sinh thời, những đóng góp của ông không đơn thuần là ở những công trình chuyên khảo, tham luận hội thảo hay các đề án, chương trình trọng điểm có ý nghĩa to lớn; mà còn có cả những nỗ lực đánh giá lại nhiều vấn đề gây tranh cãi dai dẳng trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố GS. NGND Phan Huy Lê, NXB Khoa học Xã hội đã giới thiệu tới công chúng cuốn sách “Phan Huy Lê di cảo – Nhận thức lịch sử Việt Nam”. Mời quý vị cùng tìm hiểu 27 bài viết đã được tập hợp trong ấn phẩm này thông qua những chia sẻ của GS. TSKH. Nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang - học trò của cố GS. Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam