Cuốn sách tôi chọn: Tập truyện ngắn Lê Hoài Nam - Đánh dấu 25 năm sự nghiệp cầm bút

Tuyển tập Truyện ngắn Lê Hoài Nam đánh dấu 25 sự nghiệp năm cầm bút của nhà văn Lê Hoài Nam. Đây được xem là phần “tinh hoa” truyện ngắn của ông. Tuyển tập do NXB Hội Nhà văn lựa chọn và ấn hành. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tuyển tập truyện ngắn này qua sự chia sẻ của chính tác giả, nhà văn LÊ HOÀI NAM.

Mời quý vị theo dõi chương trình! 

Hạnh Thủy -

Hồng Dũng