Cuốn sách tôi chọn: “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”

Nhằm góp phần làm rõ hơn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào với Bác, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ 22 cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của GS.TS- nhà văn Trình Quang Phú.

Và với nhà văn Phùng Văn Khai - Phó tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cuốn sách như một cẩm nang, một bảo chứng, một nhân chứng còn sống, viết rất tình cảm về Bác. Hy vọng cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” có thể giúp ích cho nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Việt Hòa -

Như Huỳnh