Cuốn sách tôi chọn: Văn minh Việt Nam

Cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên là một nhà văn hóa lớn. Ông đã để lại cho đời các công trình nghiên cứu cùng những bộ sách đầy giá trị - mà nhiều học giả trong và ngoài nước đều cho rằng đó chính là phát ngôn của người Việt về văn hóa Việt Nam, như một cánh cửa mở ra thế giới. Cuốn “Văn minh Việt Nam” - một tác phẩm được đánh giá là quan trọng vào bậc nhất trong tủ sách nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam.

Với nội dung đa dạng, thiết thực này, chúng ta sẽ gặp gỡ Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy, con trai của tác giả, đồng thời cũng là một nhà chuyên môn có kiến thức chuyên sâu về dân tộc học.    

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam