Cưỡng chế 5 công trình xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà

Sáng 17/4, UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai kế hoạch cưỡng chế 5 công trình xây dựng trái phép tại tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, UBND quận Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 hộ dân đã có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp, xây dựng các công trình trái phép và chiếm đất đô thị chưa sử dụng, đồng thời yêu cầu các hộ dân này trong 15 ngày phải tự tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép, tuy nhiên đến nay các hộ dân vẫn chưa chấp hành.

Theo Đội quy tắc đô thị quận Sơn Trà, dự kiến trong khoảng 1 tuần, công tác tháo dỡ các hạng mục vi phạm của 5 hộ dân này sẽ hoàn thành.