Đã chọn được nhà đầu tư thực hiện cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, Cao Bằng đã công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo phương thức PPP giai đoạn với tỷ lệ góp vốn của nhà nước là gần 70% và tư nhân là hơn 30% còn lại. Dự án có chiều dài 93,35 km, tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn 1 là 14.167 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026, thời gian hoàn vốn dự kiến là 24 năm 10 tháng.

Liên danh gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả; Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 568 đã được chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án PPP cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1.

Đây là kết quả của sự nỗ lực của tỉnh Cao Bằng và nhà đầu tư đề xuất dự án đã kiên trì bám sát, theo đuổi mục tiêu hoàn thành dự án đến cùng.

Cơ quan có thẩm quyền đang tích cực phối hợp với các bộ ngành để triển khai điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án;  đồng thời, hoàn thành thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

Để triển khai Dự án, liên danh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu dự kiến áp dụng phương thức thực hiện Dự án và mô hình huy động vốn “3P+” với tổng mức đầu tư 14.167 tỉ đồng. Theo đó, có 3 phần vốn: Vốn ngân sách nhà nước gồm cả vốn trung ương và địa phương; Vốn chủ sở hữu đến từ các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước; và nguồn vốn huy động từ tín dụng, trái phiếu, hợp đồng BBC, nguồn vốn huy động khác,...

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên