Đã dành được 680.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương mới

Tính đến hết năm 2023 đã dành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới. Đây là thông tin trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Với tinh thần “5 bảo đảm” như: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững;  Bảo đảm phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch các loại thị trường... Đặc biệt với điểm nhấn bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7 tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết trong năm 2023 Chính phủ đã dành được 680.000 tỷ để cải cách tiền lương mới.

Theo đó, sau cải cách tiền lương nếu mức lương trung bình khởi điểm của công chức, viên chức có trình độ đại học tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68 thì lương khởi điểm gần 5 triệu đồng/tháng thay vì chỉ hơn 4,2 triệu đồng/tháng như hiện nay. Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp dự kiến nới từ hệ số 10 lên 12, tức có thể tăng từ 18 triệu đồng/tháng hiện nay lên trên 21 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, cải cách tiền lương còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng. Dự kiến, tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam