Đà Lạt chọn 3 mô hình phát triển kinh tế đêm

Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tập trung triển khai 3 mô hình phát triển kinh tế đêm trên địa bàn. Thành phố yêu cầu, trước ngày 30/9, các đơn vị liên quan phải hoàn chỉnh phương án gửi Phòng Kinh tế Đà Lạt tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét trước ngày 10/10.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế đêm nhằm tạo sức hút, hiệu ứng để thu hút khách du lịch. Do đó, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế đêm để thực hiện đúng yêu cầu, phạm vi; trong đó, phải xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các vị trí triển khai./.