Đà Nẵng: Đảm bảo cơ chế triển khai Luật an ninh trật tự cơ sở

Từ ngày 01/07, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực. Tại Đà Nẵng, cơ sở vật chất và đặc biệt là các cơ chế chính sách liên quan để triển khai luật mới đã được địa phương chủ động triển khai từ rất sớm.

Đây là một trong những công trình mới được công an phường Thuận Phước, Quận Hải Châu lắp đặt và đưa vào sử dụng từ ngày 01/07. Đây sẽ là địa điểm chính để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tập trung khi thực hiện công tác.

Để triển khai luật lực lượng ANTT cơ sở, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua hai Nghị quyết liên quan, theo đó, mỗi khu dân cư, thôn có một Tổ Bảo vệ an ninh trật tự từ 3 đến 6 thành viên. Đặc biệt, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự không được kiêm nhiệm 2 chức danh cấp trưởng tại khu dân cư, thôn.

Mỗi năm, Đà Nẵng chi hơn 67 tỉ đồng hỗ trợ chế độ, chính sách cho tổng số 1.199 Tổ Bảo vệ an ninh trật tự. Với đội làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng được hỗ trợ 65.000 đồng/đêm, không quá 10 đêm/người/tháng. Hỗ trợ 50% kinh phí đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang