Đà Nẵng: Đảng viên là cán bộ, công chức xin nghỉ việc có xu hướng tăng

Sáng 28/6, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần 8 được tổ chức nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 trên các mặt công tác. Báo cáo tại hội nghị đã thẳng thắn đánh giá công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý đảng viên ở một số nơi, một số loại hình còn hạn chế, đặc biệt số lượng đảng viên là cán bộ, công chức xin nghỉ việc có xu hướng tăng.

Theo báo cáo, thời gian qua, việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về quán triệt, triển khai Kết luận số 21 của Trung ương còn hạn chế, chưa sâu rộng. Công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên, nề nếp và nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số nơi, một số loại hình còn hạn chế. Tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng và vi phạm kỷ luật Đảng vẫn diễn ra, đảng viên là cán bộ, công chức xin nghỉ việc có xu hướng tăng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. 

Theo mục tiêu đầu năm, địa phương kết nạp mới năm 2022 là từ 1.522-1.826 đảng viên.  Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay mới chỉ kết nạp được 359 đảng viên, rất thấp so với mục tiêu. Trước đó, giai đoạn 2016-2021, thực hiện Nghị quyết 159 của HĐND Thành phố, đã có 28 cán bộ xin thôi hoặc nghỉ việc, trong đó có 5 trường hợp thuộc khối Đảng, mặt trận đoàn thể và 23 trường hợp thuộc khối chính quyền. 

Thực hiện : Nguyễn Hùng Việt Hà