Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt 50% kế hoạch

Sáng 12/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ 15, dự kiến thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về đầu tư công, thu ngân sách, sửa đổi bảng giá đất, các dự án chậm triển khai nhằm phục hồi, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Theo báo cáo tại kỳ họp, tổng thu ngân sách trên địa bàn Đà Nẵng đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% so với 2022, giải ngân vốn đầu tư công theo dự toán giao năm 2023 đạt hơn 3800 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch giao. Dự kiến năm 2024, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công hơn 8800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 7800 tỷ đồng, còn lại là nguồn Trung ương bổ sung.

Tại kỳ họp, UBND TP sẽ trình HĐND TP Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020-2024, đề xuất tỷ lệ % giữa giá đất thương mại dịch vụ bằng 60% giá đất ở cùng vị trí; Giữ nguyên giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ bằng 50% giá đất ở cùng vị trí; Sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp với Luật Đất đai và các văn bản liên quan.

Kỳ họp cũng  lấy phiếu tín nhiệm  với 26 chức danh do HĐND thành phố bầu, thảo luận, ra nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, chậm đưa đất vào sử dụng, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa