Đà Nẵng hỗ trợ người dân gọi cấp cứu bằng công nghệ mới

Đà Nẵng chính thức áp dụng công nghệ định vị chính xác địa chỉ 3 Từ khóa (What3words) vào Nền tảng Hành trình số của thành phố, phục vụ cho người dân gọi yêu cầu cấp cứu.

Việc mô tả được chính xác vị trí cần cứu trợ là yếu tố then chốt trong những tình huống khẩn cấp. Việc ứng cứu ở nơi hẻo lánh, khu vực nông thôn, miền núi, không có địa chỉ đường phố cụ thể là vấn đề khó khăn trước khi công nghệ What3words được ra đời.

Chức năng định vị chính xác địa chỉ của Công nghệ 3 Từ khoá (What3words) là sự tối ưu trong việc gọi xe cấp cứu với độ chính xác vị trí đến từng ô trên bản đồ 3m x 3m/32s

Sử dụng công nghệ What3Words cho cấp cứu ở Đà Nẵng là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao dịch vụ cứu hộ và đảm bảo rằng mọi người có quyền được cứu trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Việc sử dụng rất đơn giản, người dân khi cần hỗ trợ cấp cứu, sử dụng nền tảng hành trình số hiện có của thành phố để yêu cầu và Tổng đài 115 sẽ biết chính xác vị trí trên bản đồ số, điều hành xe 115 phù hợp, đến chính xác vị trí.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Xuân Hiền -

Lê Quang