Đà Nẵng: Hoàn thiện đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao

Đà Nẵng hiện đang tăng tốc, hoàn thiện cơ chế chính sách, và đặc biệt là đề án phát triển bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Dù ở giai đoạn khởi đầu song với khẩn trương kết nối, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực cho thấy quyết tâm của Đà Nẵng để trở thành trung tâm bán dẫn, vi mạch trong tương lai gần.

Đà Nẵng hiện có 7 doanh nghiệp chuyên về vi mạch bán dẫn có hơn 500 kỹ sư. Các trường Đại học tại đây đang tăng tốc đào tạo gần 6000 sinh viên công nghệ thông tin, trong đó chuyên ngành bán dẫn có gần 700 sinh viên. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao bước đầu dành cho ngành công nghiệp này.

Trên thực tế, Đà Nẵng chưa có doanh nghiệp sản xuất hoặc lắp ráp, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn. Hiện chỉ có 10 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, trong đó có 7 chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài. Theo các chuyên gia, Đà Nẵng nên bắt đầu sản xuất chip đơn giản phục vụ nội địa, sau đó hợp tác với các tập đoàn lớn để tham gia vào thị trường toàn cầu. Ngoài ra, nghiên cứu phát triển ngành phụ trợ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, hoàn thiện đề án phát triển bán dẫn, vi mạch, trong đó tập trung thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, tăng tốc đào tạo nhân lực, xin cơ chế đặc thù từ Trung ương là những bước đi của Đà Nẵng để đi sâu vào lĩnh vực này.

Theo dự thảo Đề án “Phát triển bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo, mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng đào tạo ít nhất 5.000 nhân lực cho ngành bán dẫn, vi mạch. Khi đó, Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm lớn của cả nước về thiết kế chip, nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo, từng bước phát triển dịch vụ đóng gói, kiểm thử.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang