Đà Nẵng kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên liên quan vụ Việt Á

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo kết luận số 367 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, liên quan đến Cty CP Công nghệ Việt Á.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật: Khiển trách đối với các Đảng ủy: Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022 và các đồng chí: Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thủy; Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Thủ; Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân; Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc; Cảnh cáo đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thiếu trách nhiệm dẫn đến có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ; tuy nhiên chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; yêu cầu đơn vị và các cán bộ liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc.

Lê Quang