Đà Nẵng mở rộng điều trị F0 tại nhà

Sau khi thí điểm thực hiện điều trị F0 tại nhà ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện còn lại nhanh chóng thực hiện điều trị F0 tại nhà. Việc mở rộng điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú là mô hình điều trị phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, góp phần giảm áp lực cho các cơ sở điều trị và chủ động thích ứng trong trạng thái bình thường mới.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang nhanh chóng triển khai phương án điều trị F0 tại nhà dưới sự giám sát, hướng dẫn và theo dõi sức khỏe của nhân viên y tế tại các trạm y tế lưu động. Theo kế hoạch của ngành Y tế Đà Nẵng, từ tháng 12, việc điều trị F0 tại nhà được triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động kích hoạt các tram y tế lưu động để thực hiện. Đặc biệt ưu tiên những xã, phường có số ca mắc Covid-19 tăng cao. 

Theo CDC Đà Nẵng trong quá trình triển khai các địa phương cần chủ động kiểm soát chống lây nhiễm chéo. Đồng thời, cần đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất của nhà ở và  điều kiện bệnh lý của người bệnh. Các F0 điều trị tại nhà phải có khả năng tự chăm sóc bản thân. Mỗi gia đình được xem là một cơ sở cách ly, vì vậy chống lây nhiễm chéo là nhiệm vụ hết sức quan trọng.