Đà Nẵng: Sau dịch Covid-19, số lượng lao động giảm hơn 9%

"Mặc dù số lượng doanh nghiệp tại Đà Nẵng tăng lên nhưng số lao động lại giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh, thấp hơn nhiều so với năm 2017". Đây là một trong những kết quả đưa ra tại cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của Cục Thống kê TP Đà Nẵng.

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 99 nghìn đơn vị, tăng 10,3% so với 2017. Số lượng lao động hơn 431 nghìn người, giảm tới 9,1% so với 2017. Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, cắt giảm lao động, vì vậy số lượng lao động đã sụt giảm mạnh. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Đà Nẵng chiếm tỷ trọng cao, với 76,5% doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ. Trong giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp có số lao động bình quân ngày càng giảm, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tăng nhanh hơn so với số lượng các doanh nghiệp vừa và lớn, quy mô doanh nghiệp xét ở góc độ lao động ngày càng thu hẹp.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Việt Hà