Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung năm 2021: Đà Nẵng tăng trưởng thấp nhất

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Đà Nẵng tuy tăng trưởng dương nhưng lại có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 5 tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

GRDP năm 2021 của Đà Nẵng ước tăng 0,18% so với năm 2020. Đà Nẵng thuộc nhóm 54 địa phương có mức tăng trưởng dương; xét trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng xếp sau Hà Nội, Hải Phòng về mức tăng trưởng. 

Trong mức tăng 0,18% toàn nền kinh tế thành phố, duy nhất khu vực dịch vụ tăng 1,24%, là trụ đỡ cho cả 3 khu vực kinh tế. Còn lại khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp - xây dựng; thuế sản phẩm đều giảm khiến tốc độ tăng trưởng nền kinh tế thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng. 

Năm 2022, Đà Nẵng đã chọn chủ đề là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Để đạt được những mục tiêu này, địa phương cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ, tập trung ưu tiên phòng, chống dịch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, công nghệ; rà soát kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.